Graduan Graduan di negara ini harus mula mengubah minda daripada hanya menjadi pencari kerja kepada penjana pekerjaan dengan merebut peluang dalam bidang keusahawanan. Menteri Pendidikan II, Datuk Seri Idris Jusoh berkata, Malaysia amat memerlukan lebih ramai usahawan...

read more